CORE VALUE RABU 6 DESEMBER 2017 : Ustadzah Yetti Chairina, S.Pd (Iman & Istiqomah)

O?U?O?U�U�U? O�U�U�U�U? O�U�O�UZU�O�U�U�U�U? O�U�O�UZU�O�U?USU�U?

Rabu, 06 Desember 2017 pukul -+ 7:15 WIB – selesai Civitas Akademik Pondok Pesantren Sumatera Thawalib Parabek Bukittinggi kembali mengadakan kegiatan rutin Core Value. Pada kegiatan Core Value hari ini yang menyampaikan tausiyah adalah Ustadzah Yetti Chairina, S.Pd selaku guru di Pondok Pesantren Sumatera Thawalib Parabek Bukittinggi.

Rasulullah O�U�U� O�U�U�U� O?U�USU� U?O?U�U� bersabda :

O?UZU�U� O?UZU�U�O�U?U? U?UZU�U?USU�U�UZ O?UZO?U?USU� O?UZU�U�O�UZO�UZO?U?U?U�USUZO�U�UZ O?U�U�U? O?UZO?U�O?U?O�U�U�U�U? O�U�O�U�UZU�UZU?U?US O�UZO�U?USUZ O�U�U�U�U? O?UZU�U�U�UZ , U�UZO�U�UZ: U�U?U�U�O?U? USUZO�O�UZO?U?U?U�U�UZ O�U�U�U�U? , U�U?U�U� U�U?USU� U?U?USU� O�U�U�O?U?O?U�U�O�UZU�U? U�UZU?U�U�O�U� , U�O�UZ O?UZO?U�O?UZU�U? O?UZU�U�U�U? O?UZO�UZO?U�O�O?UZUSU�O�UZU?UZ. U�UZO�U�UZ: U�U?U�U� O?U�UZU�U�O?U? O?U?O�U�U�U�U? , O�U?U�U�UZ O�O?U�O?UZU�U?U�U� . O�U?O�U� U�O?U�U�

Dari Abu a�?Amr, dan ada yang mengatakan dari Abu a�?Amrah SufyA?n bin a�?AbdillA?h ats-Tsaqafi Radhiyallahu anhu, yang berkata : a�?Aku berkata, a�?Ya Rasulullah! Katakanlah kepadaku dalam Islam sebuah perkataan yang tidak aku tanyakan kepada orang selain engkau.a�� Beliau menjawab, a�?Katakanlah, a�?Aku beriman kepada Allah Azza wa Jalla,a�� kemudian istiqA?mahlah.a��” (HR Muslim:38)

Ustadzah Yetti Chairina, S.Pd mengatakan : “Dari hadist tersebut terdapat dua syarat untuk menjadi seorang Muslim sejati, yang pertama berimanlah kepada O�U�U�U�U? O?UZO?UZU� U?UZ O�UZU�UZU�U� dan yang kedua Istiqomahlah”, tuturnya.

SemogaA�O�U�U�U�U? O?UZO?UZU� U?UZ O�UZU�UZU�U� senantiasa menganugerahkan kepada kita keimanan dan ke istiqomahan dalam menjalani kehidupan sebagai hambaA�O�U�U�U�U? O?UZO?UZU� U?UZ O�UZU�UZU�U� ini. O?U�U?USU�U� USUZO� O�UZO?UZU� O�U�O?UZO�U�UZU�U?USU�U�UZ . Segala puji bagi Allah yang dengan nikmat-Nya segala kebaikan menjadi sempurna.