Peringatan Isra & Mi’raj Nabi Muhammad Shallallahu ai???Alaihi wa Sallam (1439H/2018M)

O?U?O?Ui??Oi??UZOi??Ui??UZ Oi??Ui??Ui??UZOi??U?US O?UZO?Ui??Oi??UZUi??Ui?? O?U?O?UZO?Ui??O?U?Ui??U? Ui??UZUSUi??Ui??Ui??Oi?? Ui??U?Ui??UZ Oi??Ui??Ui??Ui??UZO?Ui??Oi??U?O?U? Oi??Ui??Ui??Oi??UZOi??UZOi??Ui??U? O?U?Ui??UZUi?? Oi??Ui??Ui??Ui??UZO?Ui??Oi??U?O?U? Oi??Ui??Ui??O?UZUi??Ui??Oi??UZUi?? Oi??Ui??Ui??UZOi??U?US O?UZOi??Oi??UZU?Ui??Ui??UZOi?? Oi??UZU?Ui??Ui??UZUi??U? Ui??U?Ui??U?Oi??U?USUZUi??U? Ui??U?Ui??Ui?? O?USUZOi??O?U?Ui??UZOi?? Us O?U?Ui??Ui??UZUi??U? Ui??U?U?UZ Oi??Ui??O?Ui??UZUi??U?USO?U? Oi??Ui??Ui??O?UZOi??U?USOi??U? Ai??ai???Maha Suci Allah, yang telah memperjalankan hamba-Nya (Nabi Muhammad Shallallahu ai???Alaihi wa Sallam) pada suatu malam dari Masjidil Selengkapnya…